Behandlingsmetoder

Jeg opfatter al min teoretiske viden og praktiske erfaring som min ”værktøjskasse”. Metoden/værktøjet afhænger af det problemfelt, som du kommer med, og hvad du selv ønsker hjælp til.

Jeg mestrer traditionelle metoder som systemisk terapi, psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, eksistentiel terapi og lifecoaching, men særligt også metoder som hypnoterapi og Deep Imagery. 

I systemisk terapi tages der udgangspunkt i de relationer, vi har til andre og omgivelserne. I den psykodynamiske tilgang arbejdes der bl.a. med ubevidste konflikter og handlingsmønstre. Herigennem skabes der indsigt til forandring. Den kognitive terapi anvendes bl.a. til at ændre negative tænkemåder. Eksistentiel terapi kan ses som en proces, hvor man udforsker, hvad der kan gøre tilværelsen meningsfuld. 

I lifecoaching hjælpes du til at opdage nye muligheder og udvikle glemte ressourcer både i det professionelle og private liv. 

I hypnoterapi bringes du i en afslappet fokuseret opmærksomhed. Du er vågen og aktivt deltagende i den efterfølgende terapi. 

Deep Imagery bygger på C.G. Jungs metode Active Imagination, Østens kendskab til chakraerne og indianernes metode, hvor de taler med og lærer fra dyrene. Deep Imagery går ud på at komme i kontakt med vores egen indre visdom og den erfaring, som vi har i vores instinkter. Det handler om naturens egen måde at heale psyken på, frigøre iboende evner og potentiale, blive mere nærværende og blive sig selv.